1970s short skirts  catherine-deneuve-liza-1972-05.jpg